سلام بہ زندگے سلام بہ مهربانے سلام بہ مهر و دوستے سلام بر عشق و سلام بہ شما دوستان عزیز

سلام بہ زندگے سلام بہ مهربانے سلام بہ مهر و دوستے سلام بر عشق و سلام بہ شما دوستان عزیز

 

بهنام شکریسلام بہ زندگے
سلام بہ مهربانے
سلام بہ مهر و دوستے
سلام بر عشق
و سلام بہ شما دوستان عزیز

نظر دهید !!!

نظر شما برای “سلام بہ زندگے سلام بہ مهربانے سلام بہ مهر و دوستے سلام بر عشق و سلام بہ شما دوستان عزیز”

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

قالب وردپرس